Echipa noastrămai mult

IULIA SÎRGHI
COORDONATOR
Info USV

Nicolae Șapoval
Realizator muzical
Music&Master

Consultanți

Gabi Cramariuc
Consultant reporteri

Coordonatorimai mult

Prof. univ. dr.
Ștefan Purici
Prorector imaginea universității, Relații internaționale

Prof. univ. dr. ing.
Mihai Dimian
Ordonator de Credite