Echipa nostrămai mult

IULIA SÎRGHI
COORDONATOR
Info USV

Nicolae Șapoval
Realizator muzical
Music Master

Consultanți

Gabi Cramariuc
Consultant reporteri

Coordonatorimai mult

Prof. univ. dr.
Ștefan Purici
Prorector imaginea universității, Relații internaționale

Prof. univ. dr. ing.
Mihai Dimian
Prorector Activitatea Științifică