Știri

Simpozion internaţional la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava organizează un eveniment de multiplicare în cadrul Proiectului  Erasmus+, KA2 –  Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for adult education, 2016-1-RO01-KA204-024504 – BUILDING BRIDGES: PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND WELLBEING FOR PARENTS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS – PSI_WELL, vineri, 20 octombrie 2017, începând ora 9.00, în sala de conferințe a Muzeului de […]

Prorectorul USV, Gabriela Prelipcean: ,,Condicile de prezență urmează să fie centralizate doar pentru studenții cu bruse de merit și burse sociale.”

Redactorii Radio USV au discutat cu prorectorul cu baza materială și probleme studențești, Gabriela Prelipcean, despre condica de prezențe, burse, studenții Erasmus. Prorectorul USV a declarat că bursele de merit și bursele sociale pot fi pierdute pe baza unor absențe. ,,Așa cum apare în regulament, Serviciul Social primește, la finalul fiecărei săptămâni, copii scanate ale condicilor de prezență, urmând ca în momentul în care se încheie luna acestea să fie […]

După-amiezi francofone la Suceava

 Miercuri, 18 octombrie a.c., ora 18, se redeschid „După-amiezile francofone” la Biroul Francez din Suceava. Francofilii și francofonii suceveni vor avea oportunitatea să participe la serile culturale organizate în cadrul proiectului „Francofonia în comunitate”, susținut de către Agenția Universitară a Francofoniei. Această premieră în România reunește manifestările Biroului Francez și ale Centrului de Reușită Universitară de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, într-o colaborare pe termen lung, în vederea […]

Nouă sesiune de înscrieri la cursurile de limbi organizate de Centrul de Limbi și Culturi Străine SYNERGIA LINGUARUM din cadrul USV (2017-2018)

În cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a fost înfiinţat, în anul 2013, Centrul de Limbi şi Culturi Străine SYNERGIA LINGUARUM (CLCSSL), afiliat Departamentului de Limbi şi Literaturi Străine al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării (FLSC). Între 16.10 şi 08.12.2017, CLCSSL organizează o nouă sesiune de înscrieri pentru anul academic 2017-2018, în intervalul orar 16.00-18.00, de luni până vineri (cu excepția zilelor de 30.11 și 01.12.2017), […]

40 de ani de la înființarea primului laborator cu profil electric la USV

Departamentul de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor marchează aniversarea a 40 de ani de la înființarea, în anul universitar 1977-1978, a primului laborator cu profil electric. Printr-un workshop care se va desfășura miercuri, 18 octombrie, ora 14:00, în laboratorul C001 din corpul C al USV, comunitatea academica îi va sărbători pe promotorii acestui laborator: prof. univ. dr. ing. Adrian GRAUR și conf. univ. dr.ing. Leon […]